27 júla 2009

SHAPE FEST - zápis z koordinačnej porady

Vážení Slováci a Slovenky,

Dňa 20.7.2009 sa na pôde ÚNVP uskutočnila 1.koordinačná porada k SHAPE FESTu.
V úvode stretnutia bol predostretý predbežný plán našej účasti na podujatí. Uvedený plán nie je dogmou, akékoľvek návrhy na zmeny, doplnenie a pod. sú možné.
Informácie týkajúce sa SHAPE Festu budú zasielané v práci cez sieťové maily, mimo práce (rodinným príslušníkom) e-mailom (ak si niekto neželá zasielanie informácii, prosíme zaslať notifikáciu, účasť každého z nás je založená na princípe dobrovoľnosti).
Dňa 28.7.2009 sa o 10.00 hod. v SHAPE Events Centre Ballroom uskutoční stretnutie, ktorého súčasťou bude aj „food sanitation trainig/certification“ pre predajcov a všetkých ktorí sa budú točiť okolo predaja a manipulácie s potravinami. Z uvedeného dôvodu navrhujeme, aby každý, kto v danom čase nemá iné povinnosti sa uvedeného stretnutia zúčastnil.

Ďakujem a ostávam s pozdravom.

Ladislav SUVÁK

16 júla 2009

Prihlásenie motorového vozidla na Slovensku

PhDr. Janko Maurer mi poslal veľmi užitočný email, ktorý pomôže mnohým z vás (nás), ktorí sa vraciate (alebo sa budeme v budúcnosti vracať) na Slovensko, prihlásiť svoje motorové vozidlo. Postup môže byť rozdielny v každom okrese, ale väčšina úkonov bude podobná:

1. Kontrola originality – je vhodné si zohnať číslo a dohodnúť si objednanie, v prípade, že by bolo veľa áut, cena /66€ kontrola + 8,50 nálepky/. Keby ste narazili na takých pracovníkov, ktorí budú trvať na tom, aby ste mali potvredenie o vyradení vozidla z belgickej evidencie – Belgicko tento dokument nevydáva, pre tieto pracoviská plati metodické usmernenie č. 34, v ktorom to je zakotvené a nemajú s tým robiť problémy, požadujú technický preukaz /belgický/ a faktúru o kúpe vozidla – pre prípad si noste so sebou všetky doklady, overené papiere a hlavne peniaze.

2. Mestský úrad odbor dopravy – tam vystavia technický preukaz, budete potrebovať – faktúru o kúpe vozidla, belgický technický preukaz, certifikát o konformite, protokol o kontrole originality vozidla /dostanete od pracovníka kontroly originality, vyplníte tlačivo, budete potrebovať 66€ kolok + 4,50€ kolok, dostanete šek na recyklačný fond 66€.

3.
S novým technickým preukazom, zákonnou poistkou a ostatnými protokolmi odchádzate na dopravný inšpektorát, vyplníte tlačivo na prihlásenie vozidla + 66€ a čakáte na evidenčné čísla.

4. STK a EK - nepotrebujete ju, ak máte nové auto, je potrebná až po štyroch rokoch, ale ak budete chodiť mimo SR je vhodné si urobiť administratívnu STK a EK, poplatok 18€.

Takže:

66,00€ kontrola originality


08,50€ nálepky na auto o originalite

66,00€ vystavenie slovenského technického preukazu

04,50€ administratívny poplatok na MsÚ

66,00€ recyklačný fond

66,00€ polícia - vystavenie EČ

130,00 zákonná poistka (podľa typu vozidla)

407,00€ to máme 12261,30 SKK, vitajte v SR


Veľa šťastia a pekný deň prajem
J.M.

P.S.: Ďakujem za tento email. Verím, že pomôže mnohým. Ešte raz veľká vďaka...

02 júla 2009

Ice Mountain Comines

Ak vám je počas týchto horúcich dní veľmi teplo a neplánujete sa schladiť iba pri vode, skúste navštíviť túto krytú zjazdovku v meste Comines na belgicko-francúzskych hraniciach. Zariadenie ponúka aj vypožičanie lyžiarskeho výstroja za poplatok a počas celého roka sa tu koná niekoľko sprievodných akcií.

01 júla 2009

Športový deň ÚNVP – poďakovanie

Dňa 19.júna 2009 sa konal v SHAPE „Športový deň VÚNVP“ na ktorom sa zúčastnili príslušníci slovenskej komunity v SHAPE. Vydarené podujatie poskytlo celý rad príležitosti na športové vyžitie Slovákov v priebehu celého dňa. Poďakovanie patrí predovšetkým hlavným organizátorom športových súťaží pre deti a dospelých rodine Gackovej, Kovácsovej a Krutej ako aj Štefanovi Geletkovi, ktorý mal na starosti logistické zabezpečenie podujatia. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za aktívnu účasť a osobný príspevok k príjemne strávenému dňu.