31 decembra 2008

Korčuľovanie vo Valenciennes

V prípade, že má niekto záujem o korčuľovanie na ľade, môže využiť ponuku verejného korčuľovania vo Valenciennes (FRA). Zimný štadión má názov Valigloo a nachádza sa na adrese: Rue de Sologne, 59770 Marly, France.

Štadión je otvorený pre účely verejného korčuľovania každý deň, okrem pondelka vo vymedzenom čase:
 • UT: 20:30 - 00:00;
 • ST: 14:00 - 18:00 a 20:30 - 00:00;
 • ŠT: 17:00 - 19:00;
 • PI: 11:45 - 13:45; 21:00 - 00:30;
 • SO: 14:00 - 18:00 a 21:00 - 00:30;
 • NE: 10:00 - 13:00 a 15:00 - 18:30.
Počas školských prázdnin sú časy verejného korčuľovania odlišné a sú publikované na web stránke zimného štadióna.

Vstupné pre dospelú osobu: €4.50; pre študenta (po predložení dokladu): €3.50; pre dieťa do 12 rokov: €3.50. Požičanie korčúľ stojí €2.50. Obsluha štandardne požičiava korčule "so zúbkami". Ak niekto chce korčule bez zúbkov, je potrebné na to obsluhu upozorniť a pýtať si hokejové korčule (hockey patines). Korčule, v prípade zapožičania, dostanete výmenou za vlastné topánky (ktoré po vrátení korčúľ samozrejme dostanete späť). V priestoroch štadióna je možnosť uloženia osobných vecí do skriniek za poplatok €0.20.

Viac informácií je možné získať na stránke http://www.vert-marine.com/valigloo/. Stránka je však len vo francúžštine.


PS: možnosť korčuľovania bola preverená dosť veľkou skupinou a spokojnosť bola dostatočná. Štadión disponuje dvomi ľadovými plochami (jedna je klasická plocha pre ľadový hokej a hneď vedľa je jedna menšia). Počas verejného korčuľovania hrá príjemná hudba a v blízkosti ľadových plôch sa nachádza aj malý bufet s občerstvením, kde je možné vojsť aj v korčuliach.Zväčšiť mapu

09 decembra 2008

Silvestrovská zábava slovenskej komunity

Miestnosť pre slovenskú komunitu je už zarezervovaná v "Events Centre" (tá istá, kde sa konal Mikulášsky večer). Začiatok zábavy je o 18:00 (príchod individuálny, podľa uváženia)

Každý účastník resp. rodina si donesie občerstvenie, ktoré bude zahŕňať alkoholické a nealkoholické nápoje, jednohubky, koláčiky, šalátiky, čipsy atd. podľa vlastnej chuti a uváženia. Každý účastník si donesie poháre, taniere a lyžice z vlastnej kuchyne, pretože sa nebudú kupovať umelohmotné taniere, poháre ani príbory).

Nápady zlepšujúce celkovú náladu našej spoločnosti (ako napr. masky, veselé oblečenie) sú vrelo vítané.

Predbežný záujem o tento večierok poprosím nahlásiť na adresu marta.takacsova@gmail.com alebo jozef.takacs@shape.nato.int.

Predbežne počítame s celkovými nákladmi na prenájom miestnosti a nákup drobnej dekorácie vo výške cca €70, ktoré sa rozpočítajú podľa počtu účastníkov po ukončení akcie.

Výzdobu miestnosti zabezpečí M. Takácsová a N. Dlhošová.
Upratanie miestnosti po akcii zabezpečí M. Takácsová a T. Tomášová.

Rozpis ženských obedov na rok 2009

SHAPE International Women´s Club
(rozpis ženských obedov na rok 2009)

dátumorganizátorpredaj lístkov
26. januáraUK LuncheonBritish Ladies20. a 21. januára
16.marcaNorwegian LuncheonNorwegian Ladies10. a 11. marca
27.aprilaSpanish LuncheonSpanish Ladies21. a 22. apríla
18.májaSpring LuncheonSIWC Board12. a 13. mája


Marta Takacsova

01 decembra 2008

Voľba výboru SK-SHAPIANS

Slovenky a Slováci v MONSE.

Uplynula doba určená k hlasovaniu o návrhu členov výboru, ktorý by mal riadiť veci finančné, majetkové a organizačné pre voľný čas, zábavu a užitočné spoločné činnosti slovenskej komunity v SHAPE. Hlasovanie bolo ukončené 30. novembra úderom 24:00 SEČ. Všetky emailové hlasovania boli vytlačené a sú k dispozícii u p. Maurérovej. Volebnú komisiu budú tvoriť: p. Maurérová, p. Krutý, p. Kocúr a p. Geletková. Podľa propozícií hlasovania, zverejnených na tomto blogu, by mal byť členom volebnej komisie aj p. Furák. Z dôvodu neprítomnosti v SHAPE budú tvoriť volebnú komisiu 4 členovia. Posledný, ktorý odoslal hlasovací email bol p. Maurér. Pretože však je vo volebnej komisii táto rodina zastúpená, šancu dostal ďalší v poradí.
Volebná komisia sa zíde dňa 2. decembra. Úlohou členov volebnej komisie je okrem oficiálneho určenia poradia aj zorganizovať stretnutie vybraných 10 kandidátov, ktorí vo voľbách získali najviac bodov. Z desiatky najviac obodovaných kandidátov boli automaticky vylúčení NMR a jeho manželka. Z desiatky kandidátov vypadával aj jeden z partnerov v prípade, ak by dvaja partneri z jednej rodiny získali potrebný počet bodov. No a teraz nasleduje predbežný zoznam dvanástich príslušníkov komunity, ktorí získali najviac bodov. Poradie je na základe počtu získaných bodov:
 1. p. Suváková B.
 2. p. Čelková I.- vypadáva podľa prvého kritéria
 3. p. Dlhošová N.
 4. p. Takácsová M.
 5. p. Suvák L. - vypadáva podľa druhého kritéria
 6. p. Fisterová Z.
 7. p. Havranová A.
 8. p. Geletková D. a p. Gacko Ľ. - rovnaký počet bodov
 9. p. Hlava L.
 10. p. Monošová M. a p. Furáková I. - rovnaký počet bodov

Informácia o vybratých kandidátoch je samozrejme neoficiálna. Zostavenie oficiálneho poradia je úlohou volebného výboru.

Volebný výbor ďalej zorganizuje stretnutie vybraných 10 kandidátov (predbežne niekedy do 15. decembra 2008). Na stretnutí sa spomedzi 10 kandidátov zvolí 5 dobrovoľníkov, ktorý budú tvoriť toľko očakávaný výbor, ktorý by mal riadiť veci finančné, majetkové a organizačné. Možnosť, že by sa spomedzi 10 kandidátov nenašlo 5 dobrovoľníkov na členov výboru si nepripúšťame a preto zatiaľ nebolo navrhnuté, čo v takomto prípade.

27 novembra 2008

Medzinárodný ženský obed - poďakovanie

Milé dámy a páni,

17. novembra 2008 sa konal v SHAPE CLUBE medzinárodný ženský obed, ktorý organizovali slovenské ženy v spolupráci s českými. Bola to akcia, ktorá bola náročná na prípravu a zabrala nejednu voľnú chvíľu slovenským ženám, ktoré sa podieľali na jej príprave a taktiež ich manželom, ktorí či chceli alebo nechceli sa nepriamo podieľali tiež. Dovoľte mi teda touto cestou poďakovať všetkým organizátorom a zúčastneným za túto pomoc a spoluprácu pri reprezentácií Slovenskej republiky v SHAPE.

Obed mal veľmi pozitívny ohlas v medzinárodných kruhoch a tak môžete byť hrdí na výsledok svojej pomoci, ktorú ste pri jeho organizácií odviedli.

Prajem Vám všetkým veľa optimizmu a chuti pri organizovaní podobných aktivít v budúcnosti.

Čelková Irena
manželka SVK NMR
Plné znenie poďakovania si môžete prečítať „tu“
A „tu“ si môžete pozrieť niekoľko fotografií z prípravy a samotného uskutočnenia spomínanej akcie. V prípade záujmu o ďalšie fotografie (nie len z tejto akcie) v lepšej kvalite, obráťte sa na Jozefa Furáka a Ladislava Suváka v práci.

24 novembra 2008

Posedenie pri káve a čaji

Milé Slovenky a Slováci,
Pozývame Vás na stretnutie pri káve a čaji, kde sa budeme venovať detailom organizácie mikulášskeho večera. Stretnutie sa bude konať 28.11.2008 (v piatok) o 11.00 hod. v budove knižnice, miestnosť vpravo. Týmto sa zároveň ruší pôvodný termín posedenia, ktorý bol stanovený na 27.11.2008. Tešíme sa na Vašu účasť.
Iveta Furáková
Kontakt: furakovci@post.sk Príp. osobne na domácej adrese: Avenue de Lisbonne 12

Mikulášsky večer - doplnok 1

HĽADÁME Mikuláša a nejakú šikovnú osobu, ktorá sa mu postará o oblečenie (vzhľadom na prejavený nesúhlas s nákupom materiálu a výrobou nášho vlastného kostýmu, ktorý by tu samozrejme ostal aj pre našich nasledovníkov). Sprievodný kultúrny program pre Mikuláša (ak by nakoniec predsa len prišiel) si pripravia deti s maminami alebo ocinami doma (básničky, pesničky, vinšovačky.....).


Ďalej navrhujeme (ak chceme, aby mali deti súťaže), aby si každá zúčastnená rodina s deťmi pripravila jednu zábavnú hru alebo súťaž aj s rekvizitami (ktorú si bude na akcii riadiť). Rodiny bez detí prosíme priniesť okrem dobrej nálady aj dobrý typ na veselú súťaž pre dospelých. Pre zamedzenie duplicity súťaží napíšte, prosím, emailom koordinátorke zábavy (furakovci@post.sk) názov, príp. stručný popis Vami vybranej súťaže v termíne do 28.11.2008.

Ako organizátori akcie sa tento krát riadime heslom „DAJME ŠANCU INÝM ....“.

Ladislav SUVÁK a Jozef FURÁK

18 novembra 2008

SLOVO NÁRODNÉHO VOJENSKÉHO PREDSTAVITEĽA

k voľbe výboru „SK-SHAPIANS“


Slováci v oblasti MONS!

Dámy, páni,

v minulom príhovore som dal návrh na voľbu výboru, ktorý by mal riadiť veci finančné, majetkové a organizačné pre voľný čas, zábavu a užitočné spoločné činnosti slovenských občanov v lokalite SHAPE. Keďže na blogu sa neobjavila žiadna pripomienka, ani mail som nedostal k danej veci od nikoho, oslovil som ľudí v mojom úrade a spoločne sme dali dohromady volebnú procedúru takto:

1. V prílohe je uvedený zoznam vhodných kandidátov. (Ak je tam chyba, upozornite na to p. Havranovú, alebo p. Maurerovú);

2. Každý za seba, teda všetci, čo sú na zozname vyberiete 5 mien do výboru v poradí dôležitosti;

3. Týchto 5 mien je treba zaslať súčasne na dve kontaktné adresy marcela.maurerova@shape.nato.int,
jozef.furak@shape.nato.int
kvôli možnosti kontroly, ak by boli pochybnosti;

4. Hlasovanie začína dnes, 18. novembra a končí 30. novembra 2008 o polnoci;

5. Volebná komisia bude zvolená automaticky – budú to poslední traja ľudia započítaní do hlasovania (teda, kto si nechá hlasovanie na 30. novembra 2008 má veľkú šancu), plus p. Furák a p. Maurerová. Títo oznámia mne dňa 1. decembra 2008 počet hlasujúcich a tri mená, ktorí poslali mail ako poslední;

6. Volebná komisia sa zíde 2. decembra 2008, spočíta hlasy takto: na každom hlasovacom lístku za prvé miesto udelí 5 bodov, druhé 4, tretie 3, štvrté 2 za piate miesto 1 bod. Potom u jednotlivých mien sčíta body zo všetkých hlasovacích lístkov a vyjde nám poradie možno 10 a možno 55 mien, ktorým niekto pridelil hlas;

7. Volebná komisia zverejní výsledky hlasovania tu na blogu a prvých desať kandidátov sa do 10. decembra 2008 zíde a zvolia spomedzi seba 5 členný (7?) výbor a zvolia hlavné funkcie pre začiatok práce: predsedu, podpredsedu a pokladníka.

8. Dámy a páni, môžeme začať hlasovať.


S úprimným pozdravom Váš

Milan ČELKO, národný vojenský predstaviteľ

mcelko@hotmail.com.

16 novembra 2008

Mikulášsky večer

Vážení príslušníci slovenskej komunity,

ani sme sa nenazdali a znova sa blíži koniec roka a s ním čas vianočných a novoročných sviatkov. Pri tejto príležitosti sa uskutoční dňa 5.12.2008 od 17:00 hod v SHAPE Event Centre Mikulášsky večer spojený s predvianočným posedením slovenskej komunity.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ

Navrhovaný program :
- krátky kultúrny program našich ratolestí,
- možno príde aj Mikuláš ....,
- súťaže pre deti a dospelých,
- kapustnica,
- voľná zábava.

Žiadame záujemcov, aby prihlásili počet zúčastnených osôb (dospelí + deti) na register ÚNVP alebo Ladislavovi Suvákovi v termíne do 28.11.2008. Akciu navrhujeme financovať z prostriedkov získaných na SHAPE Feste 2008.

Spoločne financovanie zahŕňa cenu za prenájom miestnosti, mikulášsku výstroj, kapustnicu, nealkoholické nápoje, kávu, čaj príp. nejaké slané maškrtky.

Tak ako po minulé roky, balíčky pre deti si naplní každý sám podľa vlastného uváženia (prázdne balíčky si budete môcť vyzdvihnúť podľa nahláseného počtu detí). Takisto alkoholické nápoje si donesie každý sám podľa vlastnej chuti a predpokladanej spotreby. Dobrou tradíciou je prispieť na spoločný stôl nejakou domácou maškrtou sladkej alebo slanej chuti (podrobnosti dohodnú manželky, partnerky a manželia na najbližšom Posedení pri káve - predbežný termín je 27.11.2008).

V prípade, ak má niekto iné nápady, návrhy alebo pripomienky, chce priložiť ruku k dielu a pod. nech sa vyjadrí buď na tejto stránke alebo emailom na suvak.ladislav@gmail.com. Akékoľvek dodatočné informácie o uvedenej aktivite budú uverejňované na tejto webovej stránke.

Ladislav SUVÁK a Jozef FURÁK

31 októbra 2008

Hľadajú sa bloggeri!

Milí členovia slovenskej komunity v SHAPE,

touto cestou by sme chceli osloviť tých z Vás, ktorí by ste mali záujem prispievať na náš spoločný, komunitný blog. Tento blog bol vytvorený s cieľom zvýšiť informovanosť členov slovenskej komunity tu v SHAPE. Informácie, ktoré sú a budú na tomto blogu zverejňované, môžu nám všetkým pomôcť prežiť obdobie nášho odlúčenia od domovov ešte príjemnejšie a jednoduhšie.
Zámerom pôvodnej skupiny prispievateľov blogu bolo informovať o aktivitách slovenskej komunity a tiež zverejňovať praktické informácie, ktoré uľahčia život v cudzom prostredí (veď zaiste ste si už všimli, že kúpiť často spomínanú polohrubú múku je celkom kumšt obzvlášť na začiatku pobytu v Belgicku).
Prípadných prispievateľov žiadame, aby nás kontaktovali či už osobne, telefonicky alebo emailom. Požiadavky o zverejnenie príspevkov samozrejme tiež veľmi radi splníme. Ak má niekto informáciu, o ktorú by sa rád s ostatnými členmi našej komunity, sem s ňou. Veľmi radi ju uverejníme.
Kontaktné emaily: Dezider Monoš (dezider.monos@gmail.com) a Jozef Furák (furki.zv@gmail.com)

Blogeri furki a demo

Medzinárodný ženský obed - informácia

Milé dámy,


využívam možnosť aj touto cestou Vám oznámiť, že dňa 17.11.2008 sa bude konať medzinárodný ženský obed, ktorý organizujeme spolu s Českou republikou.
Pri tejto príležitosti sme mali už niekoľko spoločných sedení, na ktorých sme plánovali
organizáciu tohto obeda. Väčšina z Vás už o tom vie, ale chcela by som Vám pripomenúť, že lístky na tento obed si môžete zakúpiť v Shape Clube a to dňa 10. a 12. novembra. Pre členky klubu je cena 25 euro a pre nečlenky je cena 30 euro. Členské do klubu si môžete vybaviť pri zakúpení lístkov a to vypísaním jedného formulára a zaplatením 15 euro, čo je členské na jeden rok. (Cena lístka bola schválená hlasovaním na Boarde a to v zastúpení všetkých členských krajín a bude platiť aj pre nasledujúce obedy.)

Ďakujem Vám vopred za účasť, ktorou budete môcť prejaviť ochotu reprezentovať Slovensko a zároveň sa trochu zabaviť v medzinárodnom prostredí.

S pozdravom,

Irena Čelková

28 októbra 2008

SLOVO NÁRODNÉHO VOJENSKÉHO PREDSTAVITEĽA

Slováci v oblasti MONS!

Dámy, páni,

v záujme ozbrojených síl Slovenskej republiky slúži v oblasti SHAPE celkom 32 našich občanov. Slúžia vo veliteľstve SHAPE (najvyššie veliteľstvo spojeneckých síl v Európe), v NCSA (Agentúra NATO pre komunikačné a informačné systémy) a v úrade národného vojenského predstaviteľa pri SHAPE. Vznikla tu unikátna komunita Slovákov, ktorá spolu s rodinnými príslušníkmi číta 83 osôb.

Prišiel som sem v júli 2007 a od začiatku som bol svedkom, ako Slováci organizujú spoločné akcie: kávy, guláše, kapustnice, športové dni, Mikuláša pre deti... a dospelých... Som veľmi rád, že sú príležitosti, aby sme sa stretávali, porozprávali sa o bežných, ale aj osobných problémoch, čo-to sa dozvedeli, čo nevieme..., napr. kde dostať polohrubú múku, alebo kde kúpiť výhodne pneumatiky na auto, ktorý jazykový kurz je dobrý a ktorý ešte lepší. Absolútne fantastickou akciou bola naša účasť na SHAPE FEST-e, ale o tom neskôr.

Mojím osobným prianim je, aby sme v týchto aktivitách naďalej pokračovali, aby sa postupne zapájali aj váhavci a "samotári", veď ... keď bude niekomu zle, dieťa bude mať štyridsiatky, alebo vám ukradnú auto a potrebujete odviezť na políciu... je dobre vedieť, kde býva známy, ktorý hovorí našou rečou a je ochotný podať pomocnú ruku, je dobré mať zopár telefónnych čísiel a poznať ľudí za nimi, ktorým keď zavolám viem, že ma poznajú a keď nemôžu pomôcť oni hneď, možno vedia poradiť, kto práve môže.

Mojím osobným prianim je, aby sme sa my - občania zo Slovenska schádzali, pomáhali si a zabavili sa po náročnej práci ale nechcem, aby si niekto myslel, že akcie sa organizujú preto, lebo "NMR to chce!". Áno, ja to chcem, ale nie z titulu funkcie a hodnosti, ale ako príslušník slovenských ozbrojených síl slúžiaci v zahraničí a ako obyčajný človek, ktorému tiež dobre padne uvoľniť sa z pracovného rytmu a pohovoriť si o bežných veciach.

Naposledy bol guláš pod taktovkou rodiny TAKÁCSOVEJ a vďaka samozrejme patrí všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu, príjemný priebeh a likvidáciu ... upratovanie. Návrh bol, aby vždy konkrétnu akciu organizovala jedna rodina a prizvala si svojich najlepších známych na pomoc. Takto sa môžeme postupne striedať a odbremeniť trochu nášho hospodára, pána GELETKU, ktorý nechýba nikde, kde treba vybaliť "poľný hrniec" a zakúriť pod ním, priviesť a odviesť lavice, požičať pípu a naraziť sud, rezervovať miesto... Nerobí to vždy sám, vždy sa nájdu ochotné ruky pomôcť, ale chcem, aby ich bolo vždy dosť a aby sme boli schopní takéto niečo urobiť aj vtedy, keď on práve nebude môcť.

SHAPE FEST - to ale bola akcia... Doteraz krútim hlavou, ako sa to mohlo podariť. V máji sme dostali výzvu zúčastniť sa a v júni sme oficiálne s mojim podpisom oznámili, že sa slovenská strana akcie nebude zúčastňovať. V auguste nám šéf HSG (Skupina podpory pre veliteľstvo), plukovník HEINEKEN napísal srdcervúci list, že veľa krajín sa nezúčastňuje a že by bolo treba zvážiť našu účasť... Ja som sa o liste dozvedel od pani HAVRANOVEJ, ktorá prišla s listom v ruke a rovno s bláznivým nápadom: že by sme to mohli skúsiť. Jediné, čo som urobil bolo, že som aktivitu podporil ústne a bol som ochotný prispieť do "rizikového a záložného" fondu, keby niečo... Potom som sa už len díval a prišiel som sa zúčastniť. Bolo to niečo úžasné - slovenský stánok s domácimi špecialitami, kultúrna prezentácia trvale obsadená niekým z Vás. Bolo za tým kus práce väčšiny komunity. Nechcem menovať všetkých, lebo by som na niekoho určite zabudol.

Na základe hore povedaného mám návrh, ako postupovať ďalej. Prečo návrh, keď to tak dobre funguje? Nuž, stalo sa niečo, čo sme podcenili - zarobili sme na SHAPE FEST nejaké "drobné" a tieto sú vlastníctvom tých, ktorí sa na SHAPE FEST podieľali. Peniaze sú uložené u p. MAURÉROVEJ, aby nezmizli. Možno sa niečo minulo na posledný guláš, čakáme na vyúčtovanie od TAKÁCSOVCOV a pána GELETKU. Ako nakladať so spoločným majetkom komunity je treba rozhodovať spoločne a väčšina spoločností si zvolí nejaký výbor, vedúcu skupinku, alebo radu starších. Navrhujem, aby sme dali dohromady všetky mená dospelých osôb na zoznam a dali elektronicky hlasovať 5 mien v prvom kole. 10 mien s najväčším počtom hlasov oslovíme, či sú ochotní pracovať vo výbore a ak budú, urobíme druhé kolo hlasovania a vyberieme 5 mien z desiatich s istotou, že ak budú zvolení, budú aj ochotní pracovať pre komunitu. Ich povinnosťou bude spracovať jednoduché pravidlá organizácie spoločných aktivít a hospodárenia s finančnými a prípadnými materiálnymi prostriedkami a podávať pravidelné hlásenia komunite o stave aktív a pasív...
Ak sa do 9. novembra 2008 neozve nikto s radikálne protichodným návrhom, alebo lepším riešením, začneme s procedúrou volieb.
Dúfam, že môj návrh rozprúdi diskusiu a ak má niekto iný nápad, sem s ním, na túto stránku (cestou pripomienky ku článku), alebo mne na súkromný mail: mcelko@hotmail.com.

S úprimným pozdravom Váš

Milan ČELKO, národný vojenský predstaviteľ

01 októbra 2008

Grécka kuchyňa - kurz varenia

Dámy z gréckej komunity opäť organizujú svoje úžasné utorkové kurzy varenia!

V utorok 7. októbra 2008 sa uskutoční už tradičné grécke predpoludnie s kurzom varenia. Ako sme si zvykli už minulý rok, dámy budú krok za krokom prezentovať nielen zaujímavý a šikovný recept, ale budeme mať možnosť ochutnať dobroty z ich kuchyne. Uvidíme, či aj tento rok budú pokračovať v tradícii, že prvou cenou v tombole je už hotové jedlo pripravené podľa aktuálne predvedeného receptu! Recept si vo vytlačenej podobe môžete odniesť domov.

Akcia sa uskutoční od 11.30 do 13.30 v priestoroch kuchyne International Chapel. Vstup je voľný. Dokonalá angličtina nie je potrebná a na túto akciu si môžete so sebou vziať aj svoje dieťa.

Ďalší obed sa uskutoční 2. decembra 2008.

Seminár o zdraví pre ženy

Vážené dámy!

Vo štvrtok 16. októbra 2008 sa v priestoroch Shape Events Centra uskutoční seminár o zdraví pre ženy. Seminár začína o 9.00 a končí sa na poludnie.

Špeciálnym hosťom bude doktorka Louise Watkins-Masters, všeobecná lekárka a gynekologička, ktorá bude hovoriť o problémoch rakoviny prsníka, samovyšetrení prsníkov, osteoporóze a otázkach menopauzy.

Po jej prednáške sa uskutoční voľná diskusia so zástupcami v nasledujúcich sociálno-rodinných oblastiach: Rodinné právo, Domáce násilie, Podpora mladých rodičov, Zdravotné stredisko v Shape a Služba sociálneho poradenstva. Mladé mamičky iste zaujme ponuka Destského a mládežníckeho sevisu.

Súčasťou seminára sú aj praktické kurzy (Zvládanie stresu, Metódy relaxácie a Základy sebaobrany), ktoré sa o 11.00 začínajú v Main Gyme. Pre absolvovanie týchto kurzov sa oblečte športovo.
30 septembra 2008

Posedenie pri káve a čaji

Milé Slovenky a Slováci,

Pozývame Vás na stretnutie pri káve a čaji, kde sa budeme venovať detailom organizácie blížiaceho sa Česko-Slovenského obeda.

Stretnutie sa bude konať 17.10.2008 (v piatok) o 11.00 hod. v budove knižnice, miestnosť vpravo. Týmto sa zároveň ruší pôvodný termín posedenia, ktorý bol stanovený na 3.10.2008

Tešíme sa na účasť a pomoc každého z Vás.


Beáta Suváková

Kontakt: suvakovab@centrum.sk
Príp. osobne na domácej adrese: Avenue du Luxembourg 30

17 septembra 2008

Beh Terryho Foxa - pozvánka na podujatie.

V priestoroch SHAPE sa tento rok uskutoční beh Terryho Foxa 27.septembra 2008 o 11.00 hod. Registrácia účastníkov bude možná priamo v deň podujatia od 09.30 hod. v Rugby Clubhousev (pavilion na ihrisku) alebo online na webovej stránke www.shapeterryfox.com. Štandardná dĺžka okruhu je 5 km, ktorú je možné odbehnúť, odkorčulovať alebo len s rodinkou poprechádzať a tým pomôcť dobrej veci, ako boj proti rakovine určite je. Slovenská komunita sa minulý rok zúčastnila behu v malej skupinke a po absolvovaní predpísaného okruhu zúčastnení odchádzali s dobrým pocitom.


Terrance Stanley Fox sa narodil 28. júla 1958 vo Winnipegu a už v necelých devätnástich rokoch mu život ukázal svoju krutú tvár. Ochorel rakovinou kostí a v marci 1977 mu lekári amputovali pravú nohu. Z bolesti a utrpenia nielen jeho, ale aj ostatných pacientov, sa zrodilo Foxovo odhodlanie uskutočniť niečo pre boj s touto zákernou chorobou a splniť si tak svoj veľký sen - prispieť k objavu lieku proti rakovine.


Príbeh mladého hrdinu sa stal podnetom pre zorganizovanie Behu Terryho Foxa, humanitárnej akcie, ktorej zmyslom je vyjadriť solidaritu s ľuďmi chorými rakovinou a pomôcť v boji proti tejto chorobe. Prvý beh, ktorého tradícia je v súčasnosti už pevne zakorenená, sa uskutočnil hneď 13. septembra 1981 na 760 miestach Kanady aj v iných častiach sveta. Zúčastnilo sa ho viac ako 300 tisíc ľudí a zisk bol 3,5 milióna dolárov.


Vo svojej domovine sa Fox stal národným hrdinom, je najmladším držiteľom Rádu kanady a Meča nádeje, ocenení Americkej onkologickej spoločnosti. Posmrtne ho uviedli do športovej siene slávy, jeho portrét vyšiel na známkach, v Skalistých horách po ňom pomenovali jeden z vrchov a na jeho počesť vztýčili sochu. K odkazu športovca, ktorého meno nesie aj niekoľko škôl, sa hlási viac ako 50 krajín zo všetkých kontinentov.

15 septembra 2008

SIWC - Welcome Coffee

Dňa 15. septembra 2008 organizoval Shape International Women Club (SIWC - Medzinárodný klub žien v SHAPE) privítaciu kávu. Popri prezentácii všetkých klubov a záujmových krúžkov v SHAPE prítomné dámy milo prekvapila návšteva generála Craddocka, Hlavného veliteľa spojeneckých vojsk v Európe.

Vo svojom prejave sa generál Craddock prihovoril nielen dámam osobne prítomným, ale svoj prejav adresoval všetkým dámam komunít zastúpených v SHAPE. Vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu ženy nielen v rodine vojaka, ale hlavne ženu, ako dôležitú súčasť zázemia celého fungovania života v SHAPE. Poďakoval sa za ich nezastupiteľnú a pritom dôležitú prácu.

V neposlednom rade ocenil tiež celkové idey Medzinárodného klubu žien v SHAPE, ktorého poslaním je približovať navzájom jednotlivé národné kultúry zastúpené v SHAPE.

13 septembra 2008

SHAPE FEST 2008


Vďaka všetkým príslušníkom slovenskej komunity v SHAPE, ktori sa zapojili do príprav, za všetku pomoc, za snahu, za dobrú náladu, za toleranciu a za spôsob, akým sme sa zasa raz presvedčili, že keď sa chce, tak sa naozaj dá!

11 septembra 2008

Deň otvorených dverí v NCSA

V utorok 16.septembra 2008 NCSA uskutoční, prvý krát vo svojej histórii, deň otvorených dverí zameraný na ukážku komunikačných a informačných systémov za budovou 312 v čase od 09.00 do 13.00.


10 septembra 2008

Harmonogram otvárania Luxembourg Gate

Určite ste si všimli, že od 1.septembra sa zmenil interval otvárania Luxembourg Gate.
Pokiaľ by ste ešte nevedeli ako, tak si zapamätajte, že:

v pondelok až stredu : 05.45-09.30 hod. a 15.00-19.30 hod.
vo štvrtok a piatok : 05.45-09.30 hod. a 15.00-22.00 hod.

Cez víkend je brána uzavretá.

21 augusta 2008

Milé Slovenky a Slováci,


Pozývame Vás na prvé poprázdninové stretnutie pri káve a čaji, kde sa budeme môcť zoznámiť s novými tvárami, poskytnúť im užitočné informácie, a zároveň dohodnúť a premyslieť detaily organizácie blížiaceho sa Česko-Slovenského obeda.

Stretnutie sa bude konať 4.9.2008 (vo štvrtok) o 10.00 hod. v budove knižnice, miestnosť vpravo.

Tešíme sa na účasť a pomoc každého z Vás.


Beáta Suváková

Kontakt: suvakovab@centrum.sk
Príp. osobne na domácej adrese: Avenue du Luxembourg 30

24 júla 2008

Nočná svetlohra a ohňostroj v MiniEurópe.Každú sobotu od 19.7.2008 do 16.8.2008 môžete prežiť v Minieurópe v Bruseli, romantický a rozprávkový večer tisíc a jedného svetla. Popri tejto fascinujúcej svetelnej show od 22.30 oblohu nad Minieurópu skrášluje v sprievode hudby aj špeciálny ohňostroj v dĺžke travania cca. 15 minút.
Lístky na túto atrakciu je možné zakúpiť do 23.00 hod. Areál parku je otvorený do polnoci.
Viac informácií najdete TU

Kráľovský palác v Bruseli sprístupnený pre verejnosť.Každý rok, počas letných mesiacov, otvára kráľovský palác v Bruseli svoje dvere širokej verejnosti. Pokiaľ máte záujem využiť túto príležitosť, môžete tak urobiť každý deň od 25.júla do 7.septembra 2008 okrem pondelkov v čase od 10.00 do 17.00 hod.
Vstup je voľný.

21 júla 2008

Deň otvorených dverí - 15. krídlo vzdušnej prepravy
Pokiaľ sa zaujímate o letecku techniku, tak je tu výborná príležitosť navštíviť 15.krídlo vzdušnej prepravy v Melsbroek, ktoré pri príležitosti 60.výročia jeho vzniku organizuje 14.septembra 2008 v čase od 10:00 do 18:00 deň otvorených dverí.


Miesto podujatia:

15th Air Transport Wing
Haachtsesteenweg 138
Melsbroek, Steenokkerzeel
(v blízkosti letiska Zaventem)


Potvrdená účasť:

Francúzsko:
Xingu (mil)
DC-3 Dakota (civ)

UK
Dragon Rapide (civ)

Maďarsko:
AN-26

Belgicko
Fairchild Swearingen Merlin IIIA (civ)
Všetky lietadlá Belgického letectva (mil)
T-6 Harvard (civ)
F-16 (350Sqn)
F-16 (1Sqn)

Holandsko
B-25 Mitchell (SKHV)
C-130 (KLu)

12 júla 2008

Kvetinový koberec v Bruseli.


Každý párny rok ( teda aj v tomto roku ) belgickí pestovatelia kvetín vytvárajú na počesť obetí boja za slobodu na námestí Grand Pace (Grote Markt) v Bruseli obrovský pestrofarebný kvetinový koberec z begónií. Tentokrát sa táto jedinečná udalosť uskutoční od 15.augusta do 17.augusta 2008. Slávnostné otvorenie podujatia bude 14.augusta vo večerných hodinách za sprievodu hudby, svetla a ohňostroja. Verejnosť bude môcť obdivovať kvetinový koberec z vtáčej perspektívy od 15.augusta od 09.00 do 23.00 hod z prvého poschodia mestskej radnice oproti poplatku 3 EUR. Viac informácií hľadajte na tejto stánke: www.flowercarpet.be.

02 júla 2008

Ukončovanie pôsobenia v SHAPE

Dnes som sa rozhodol, že vybavím dve zo záležitostí, ktoré považujem za potrebné vykonať pri odchode zo SHAPE = odhlásenie pripojenia na Internet a prevzatie zdravotnej karty v belgickej nemocnici.

Čo sa týka zdravotnej dokumentácie pre mňa a pre mojho syna z nemocnice Ambroise Pare v Mons, nejakým zázračným štýlom im bude trvať až dva týždne nájsť, vytlačiť a oboznámiť o tom SHAPE Liaison, ktorá mi nakoniec zavolá. Len dúfam, že to do konca júla stihne! Z Opel vo Waterloo mi už dva roky volaju, že majú pre mňa návod na použitie v rodnom jazyku a ešte sa nedovolali! A to som nezmenil telefónne číslo!!! :-)

Čo sa týka internetu, môj káblový poskytovateľ bol kúpený iným a tým pádom sa pre mňa zmenilo miesto, kde treba nahlásiť ukončenie zmluvy, Help Desk linka, spôsob, ako si skontrolovať presurfované dáta, DNS servre a aj spôsob fakturácie (neviem, či je to šťastie alebo smola, ale ešte som nedostal faktúry za mesiace máj, jún a júl 2008). Jediné, čo sa z čias starého poskytovateľa Ideatel zachovalo aj pri novom VOO, je tá ich skvelá ignorancia zákazníka.

Ostatným odchádzajúcim zákazníkom firiem VOO a Ambroise Pare Hospital prajem pevné nervy.

Doplnok
zo dňa 8. júla 2008:

Ktosi z nemocnice nám dnes dopoludnia volal, že všetko už je prichystané!

26 júna 2008

Pivné dožinky 2008

Slovenskej komunite v SHAPE sa dáva na známosť, že v sobotu 5. júla 2008 v skorých popoľudňajších hodinách v garáži č. 322 na ulici Rue Pluton, ktorej momentálnym prenajímateľom je Jaro B., sa začínajú Pivné dožinky 2008.

Pre tých, ktorým som touto suchopárnou ale všetkohovoriacou vetou vyčaril úsmev na tvári, len pripomínam, že Rusi oslavujú VOSR v novembri a Nemci Oktoberfest v septembri, takže my si môžeme dovoliť spustiť dožinkové hody ešte pred začiatkom žatvy!


Ale poďme späť k veci. K dispozícii pre všetkých, stálych aj dočasných, no hlavne odchádzajúcich členov spoločenstva bude päťdesiatlitrový sud slovenského piva! Pre hladošov budú pripravené grily s uhlím, pre športovcov lúka na vybláznenie.

Všetci, ktorí sa nebojíte prísť popasovať s pivom, no najmä ak máte záujem využiť jednu z posledných príležitostí si podiskutovať predovšetkým s tými, ktorí koncom júla odchádzajú, ste pozvaní. Vašu vlastnú iniciatívu vo forme prinesenia si posedu, niečoho sladkého pod zub a na grilovanie a hlavne pivných pohárov (odporúčam 7dl poháre od zaváranín!) veľmi oceníme.

No a na záver,

v prípade, že sud nezdoláme, (čo nepredpokladám, ale predsa..), hneď v nedeľu je plánovaný odvetný zápas :-) A nepriaznivé počasie nás nezastraší!!

24 júna 2008

MAJITELIA VOZIDIEL POZOR: BOLA NOVELA!

naším parlamentom prešla novela cenníka správnych poplatkov , kde sa rozhodlo o dvojtisícovom poplatku pri prihlásení vozidla, keď je majiteľ slovák.
takže sa ospravedlňujem za chybnú informáciu, ktorú som čerpal z neaktualizovanej webstránky.

16 júna 2008

Stanovačka v Ardenách - doplnok 3

Chcel by som požiadať všetkých účastníkov megaúspešnej stanovačky, ktorí danú akciu zväčnili prostredníctvom svojich fotoaparátov a chcú sa o svoje snímky podeliť s ostatnými účastníkmi akcie, aby mi (Jožovi FURÁKOVI) svoje fotografie poskytli. Nasledne by som sa stal distribučným miestom všetkých zozbieraných fotografií. Námety na iný spôsob zdieľania snímkov veľmi rád prijmem.

12 júna 2008

EURO 2008 online

Verím, že si dokážete nastaviť proxy na 213.81.134.2:8080, aby ste mohli v kľude pozrieť futbal z webstránky STV.

03 júna 2008

Stanovačka v Ardenách - doplnok 2


Všetci stanovačkychtiví táboroví šéfovia,

prinášam Vám posledné pokyny pred vyštartovaním na Stanovačku v Ardenách alias Action and Adventure Summer 2008.

Doprava.
Vzhľadom k pracovnej dobe u nás a na recepcii kempu navrhujem pripraviť kolónu vozidiel na parkovisku pred Berlin Gate od 14:45 do 14:55. Oboznámim Vás s bezpečnostnými pokynmi pri prevoze, stanovíme si maximálnu rýchlosť vozidiel v kolóne a skontrolujeme navigačné prístroje. Predpokladaný odchod o 15:00, predpokladaný príchod do kempu 16:30. Záujemcovia o pred-rekognoskáciu terénu, hláste sa u mňa, dohodneme podrobnosti.

Program.
Keďže nádejní gitaristi sa neozvali, večerný táborák bude bez hudobného nástroja. Detaily ohľadom nočného pochodu budú oznámené všetkým šéfom po ukončení prehliadky tábora.
Počas check-in-u v kempe nám budú pravdepodobne aj poskytnuté informácie ohľadom sobotného splavovania a návštevy aktivít v Han-sur-Lesse. Časy odchodov budú stanovené priebežne. Nezabudnite na sobotný karneval. Fantázii medze nekladiem, odporúčam pripraviť masky pre deti ešte v domácej posádke pred vyvedením do tábora.
Posledné pokyny ohľadom športového náčinia: zoberte všetko, čo sa môže zísť. Kovox, stolný futbal sa nám nezíde!!!
Kultúrny doplnok na záver: Záujemcovi o návštevu zámku Lavaux St.Anne, nebráňte sa a kľudne sa pri ceste domov v nedeľu zastavte na jeho prehliadku.

Stravovanie.
Ako už bolo povedané, vlastné. Verím ale, že logistická podpora, ktorá zostane v sobotu v tábore, sa bude činiť.

Organizačné pokyny.
Všetky dospelé osoby, pripravené na vykonávanie funkcie oddielového manažéra, prihláste sa emailom u mňa, jednohlasne zvoleného, táborového manažéra so svojou prezývkou a ponúkanými schopnosťami (napr. oddielový manažér Kovox - veci strašidelné, športová manažérka Yvette - pravá ruka cez aeróbne aktivity, manažér Ondrík - vládca a zapalovač ohňový a pod.). Predstavenie funkcionárov bude vykonané počas slávnostného vyhlásenia denného rozkazu v piatok večer pri táborovom ohni.

Na akékoľvek pripomienky, návrhy, či otázky sa teší
a s pozdravom ostáva

ZEDHA,
camp manager

PS: Katka, informáciu ohľadom tej jaskyne ešte nemám, ale vidím to ružovo...

AKO ĎALEJ?

týmto by som sa chcel spýtať kompetentných, aký je záverečný plán akcie STANOVAČKA V ARDENÁCH, nakoľko dátum akcie sa blíži, ale doposiaľ som nebol oboznámený so žiadnymi podrobnosťami. Ďakujem za odpoveď.
kovox

23 mája 2008

GRATULÁCIA

týmto by som chcel oznámiť všetkým fanúšikom a priateľom športu, že po nekompromisnom súboji v napínavom finále, sa stal držiteľom PUTOVNÉHO plastového POHÁRA mr. Jaroslav B.
menovanému týmto gratulujem a želám veľa ďalších športových úspechov.

15 mája 2008

SHAPE-KOMUNITY OPEN TOUR 2008 v stolnom futbale

Týmto by sme si dovolili vyhlásiť nultý ročník turnaja slovenskej SHAPE komunity v stolnom futbale v kategórii jednotlivec a družstvo, o putovný plastový pohár (pravdepodobne použitý) predsedu združenia priateľov stolného futbalu a iných ľudomilných športov.
Turnaj sa uskutoční dňa 25. mája 2008 ( nedeľa) v garáži na rue Saturne v SHAPE. Záväzné prihlášky zasielajte na kovox@zoznam.sk v rozumnom časovom predstihu, nech sa vieme nachystať. Organizátor upozorňuje, že prihlášky zaslané po 26. máji nebudú akceptované.
Štartovné je stanovené na 1 Euro, nie je však požadované (v cene je zahrnuté pivo a poldeci)
PROGRAM:
- 15:00 = slávnostné zahájenie
- 15:00:01= otvorenie prvého piva
- 15:01 = otvarací zápas turnaja (ak sa podarí)
- 15:01:01= voľná zábava
- neskoré nočné hodiny= záverečný ceremoniál, vyhlásenie výsledkov a odovzdanie plastového pohára

So sebou si treba priniesť:
1. stoličku na sedenie
2. nejaké občerstvenie
3. dobrú náladu

Organizátor zabezpečí stolný futbal, možno nejakú muziku a priestory garáže.
UPOZORNENIE:
Všetky práva a informácie uverejnené v tomto ozname, ako i názvy, sú verejným majetkom SK SHAPE komunity, ich šírenie sa vyžaduje a cení.

S pozdravom
zatiaľ jediný člen združenia priateľov stolného futbalu a iných ľudomilných športov, čiže jeho hlavný finančný kontrolór,odborný poradca, pokladník, podpredseda a predseda:
kovox

tuto to bude:

Zväčšiť mapu

30 apríla 2008

Stanovačka v Ardenách - doplnok 1

Pre záujemcov, tu je výpis z cien za požičanie kempovacieho vybavenia na víkend v SHAPE Outdoor and Recreation Center:

Stan pre 2 os. - 8 EUR,
Stan pre 4 os. - 12 EUR,
Stan pre 6 os. - 16 EUR,
Stan pre 8 os. - 20 EUR,
Spacák - 4 EUR + 2,50 za vyčistenie,
Nafukovačka pre 1 os. - 6 EUR,
Nafukovačka pre 2 ops. - 8 EUR,
Fluorescenčná lampa - 4 EUR,
Propan/butan varič - 4 EUR.

Dúfam, že objednať už budete vedieť. Hneď vedľa knižnice.

29 apríla 2008

Príspevok od Beaty

S radosťou som skopíroval, čo mi prišlo emailom. Takže čítajte:

Ahojte Slováci!

Na nedeľu 11.5. sa nám podarilo zarezervovať domček na ihrisku a plochu pred ním. Navrhujeme urobiť si stretávku a usporiadať príp. zábavu pre deti aj dospelých. K dispozícii by bol gril a v príp. dobrého počasia možnosť si zašportovať či zasúťažiť. Ak by bol záujem a dobrá nálada môžme si zatancovať a mať MAJÁLES. Na pitie a jedenie si každý donesie to, čo chce konzumovať. Stretnutie predbežne navrhujeme na 12.00 hod.

Záujemcov o akciu prosím, aby sa ozvali do 5.5., aby sme vedeli, či to bude ministretávka alebo väčšia akcia. Kontakt: suvakovab @ centrum . sk

Vítaní ste všetci!

Prajem pekný týždeň a ešte krajší tohtoročný máj.

BS

21 apríla 2008

Stanovačka v Ardenách

Vážení členovia slovenskej komunity v SHAPE!

Spolu s prípravným tímom si Vás a hlavne Vaše deti dovoľujeme pozvať na víkendovú akciu pod názvom Stanovanie v Ardenách, s podtitulom "Action and Adventure, Summer 2008". Podrobnosti si môžete stiahnuť tu.

Akcia je zameraná najmä na naše deti každého veku. Verím však, že i bezdetní a aj slobodní sa do aktivity zapoja ako členovia podporno-prípravného tímu. Ponuky sú vítané. Čo sa týka programu, je možné ho na základe konštruktívnych pripomienok zmeniť a prispôsobiť osobitným požiadavkam účastníkov. Návrh programu má odporúčajúci, nie zaväzujúci charakter.

Na záver dôležitá informácia. Organizátori nie sú oprávnení a hlavne ani komerčne poistení na organizovanie táborových aktivít či poskytovanie služieb cestovnej kancelárie, preto je v záujme každého z rodičov, aby sprevádzal svoje deti na aktivite. Z uvedeného dôvodu sa nebudú poskytovať služby typu baby-sitting.

Vaše ponuky na podieľanie sa na príprave, no najmä na predbežné prihlásenie sa rodín na aktivitu s požiadavkou na ubytovanie uvítam do 30. apríla, kedy plánujem predbežne zarezervovať počet miest na stanovanie a počet ubytovaných v chatkách či karavanoch.

Akékoľvek chýbajúce informácie si môžete vyžiadať emailom alebo cez Skype.

Ďalšie podrobnosti budú zverejnené v blízkej budúcnosti.

Kovox a Zedha

18 apríla 2008

Gratulácia Kovox-ovi !

Gratulujem Kovox-ovi k jeho výkonu. Akému?

Asi bude lepšie, keď začnem pekne od začiatku.

Niekedy v januári som sa rozhodol, že naplním moju obscesívnu chuť niečo nezvyčajné vykonať, a tak som sa prihlásil na polmaratón. A odvtedy to začalo. Trošku som potrénoval a minulú sobotu som sa toho polmaratónu zúčastnil. Tu chcem poďakovať hlavne mojej rodine, ktorá to so mnou vydržala ... najmä vtedy, keď som sa túlal kade-tade a prišiel vždy zmáčaný od potu. Rovnako musím spomenúť aj Kovox-a, ktorý moju altruisticku myšlienku podporil tým, že sa polmaratónu zúčastnil tiež. Takto to vyzeralo na štarte:
Po takmer dvojhodinovom trápení sme polmaratón dokončili. No a teraz to prichádza! Dnes som bol skontrolovať výsledky v Main Gym-e. A hľa! Z viac ako 320 účastníkov sa Kovox umiestnil s časom 1:47:42 na krásnom 55. mieste!!!

Ešte raz gratulácia!
Len pre tých, ktorých to zaujíma, ja som podľa oficiálnych výsledkov na tom bol o jednu sekundu a jedno miesto horšie.

25 marca 2008

Záver blogu Slováci v SHAPE


Vyzerá to tak, že sa blíži záver publikovania na tomto blogu. Nikto sa asi nebude pýtať prečo, lebo dotknutí vedia, že sa blíži deň, keď už nebudem patriť do komunity Slovákov v SHAPE. Určite aj Vám ten fakt, že si nebudete môcť prečítať nejaké tie povzbudivé slová odo mňa, trhá srdce a žily a tepny, či iné krvavé telesné orgány.

Nesmúťte!
Určite sa objaví druhý, nádejný blogger, ktorý bude chcieť pokračovať v tomto blogu, či si vytvorí svôj vlastný.

Potencionálni záujemcovia o administrovanie, neodrhnite si ruky a nehláste sa, ale radšej mi pošlite email a ja sa pokúsim zariadiť, aby ste tento blog dostali v lepšom stave, ako som ho ja prevzal na začiatku - prázdny ako momentálne moja peňaženka.

27 februára 2008

Upozornenie na vírus!


Pre všetkých, ktorí používajú mobilné zariadenia (PDA, mobilné telefóny či iné) s operačným systémom Windows Mobile PocketPC, dávam do pozornosti tento článok z McAfee Avert Labs blogu.

11 februára 2008

Nápad na dovolenku


Pokiaľ sa chystáte na dovolenku a stále ešte nemáte jasno, skúste sa nechať inšpirovať na výstave dovoleniek Salon Idées Vacances na výstavisku v Charleroi alebo na VACANCESXPO v Lotto Expo Mons.

24 januára 2008

Šumy odšumeli...

Vzhľadom k tragickej udalosti z tohto týždňa a z dôvodu organizačných problémov sa športové podujatie, plánované na 23. februára 2008 odkladá na neurčito.
Vopred sa ospravedlňujem budúcim víťazom za nemožnosť zvíťaziť.

15 januára 2008

Šumy

Niektorí už tušia a pre niektorých to bude novinka. Čo?

Podstatné je, aby ste si zaznačili poznámku "Rakety" k dátumu

23. februára 2008
do Vašich kalendárov

11 januára 2008

Posvätenie príbytku - pokračovanie

Zoznam je uzavretý a vybavený. Ďakujem za spoluprácu.

10 januára 2008

Posvätenie príbytku

Tí, ktorí majú záujem o posvätenie svôjho príbytku (Pre neznalých, to je to, čoho výsledkom je zopár písmen a čísel na vnútornej strane zárubne vonkajších dverí), dajte mi vedieť do piatku rána na moju emailovu adresu na Gmail.com. Pokúsim sa zaradiť Vás do poradovníka pre priestor v čase

od 14:00 do 16:30 dňa 13. januára 2008,
kedy nám správca SKMBrussels sľúbil, že sa zastaví.

07 januára 2008

Januárová spoveď a omša

Spovedechtiví a poomšibažiaci Slováci,

som rád, že Vás môžem informovať, že januárové stretnutie so správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli sa uskutoční tu v SHAPE,

dňa 13. januára 2008 o 16:30 a o 17:00.


A všetko dobré v Novom roku. :-)