27 novembra 2008

Medzinárodný ženský obed - poďakovanie

Milé dámy a páni,

17. novembra 2008 sa konal v SHAPE CLUBE medzinárodný ženský obed, ktorý organizovali slovenské ženy v spolupráci s českými. Bola to akcia, ktorá bola náročná na prípravu a zabrala nejednu voľnú chvíľu slovenským ženám, ktoré sa podieľali na jej príprave a taktiež ich manželom, ktorí či chceli alebo nechceli sa nepriamo podieľali tiež. Dovoľte mi teda touto cestou poďakovať všetkým organizátorom a zúčastneným za túto pomoc a spoluprácu pri reprezentácií Slovenskej republiky v SHAPE.

Obed mal veľmi pozitívny ohlas v medzinárodných kruhoch a tak môžete byť hrdí na výsledok svojej pomoci, ktorú ste pri jeho organizácií odviedli.

Prajem Vám všetkým veľa optimizmu a chuti pri organizovaní podobných aktivít v budúcnosti.

Čelková Irena
manželka SVK NMR
Plné znenie poďakovania si môžete prečítať „tu“
A „tu“ si môžete pozrieť niekoľko fotografií z prípravy a samotného uskutočnenia spomínanej akcie. V prípade záujmu o ďalšie fotografie (nie len z tejto akcie) v lepšej kvalite, obráťte sa na Jozefa Furáka a Ladislava Suváka v práci.

24 novembra 2008

Posedenie pri káve a čaji

Milé Slovenky a Slováci,
Pozývame Vás na stretnutie pri káve a čaji, kde sa budeme venovať detailom organizácie mikulášskeho večera. Stretnutie sa bude konať 28.11.2008 (v piatok) o 11.00 hod. v budove knižnice, miestnosť vpravo. Týmto sa zároveň ruší pôvodný termín posedenia, ktorý bol stanovený na 27.11.2008. Tešíme sa na Vašu účasť.
Iveta Furáková
Kontakt: furakovci@post.sk Príp. osobne na domácej adrese: Avenue de Lisbonne 12

Mikulášsky večer - doplnok 1

HĽADÁME Mikuláša a nejakú šikovnú osobu, ktorá sa mu postará o oblečenie (vzhľadom na prejavený nesúhlas s nákupom materiálu a výrobou nášho vlastného kostýmu, ktorý by tu samozrejme ostal aj pre našich nasledovníkov). Sprievodný kultúrny program pre Mikuláša (ak by nakoniec predsa len prišiel) si pripravia deti s maminami alebo ocinami doma (básničky, pesničky, vinšovačky.....).


Ďalej navrhujeme (ak chceme, aby mali deti súťaže), aby si každá zúčastnená rodina s deťmi pripravila jednu zábavnú hru alebo súťaž aj s rekvizitami (ktorú si bude na akcii riadiť). Rodiny bez detí prosíme priniesť okrem dobrej nálady aj dobrý typ na veselú súťaž pre dospelých. Pre zamedzenie duplicity súťaží napíšte, prosím, emailom koordinátorke zábavy (furakovci@post.sk) názov, príp. stručný popis Vami vybranej súťaže v termíne do 28.11.2008.

Ako organizátori akcie sa tento krát riadime heslom „DAJME ŠANCU INÝM ....“.

Ladislav SUVÁK a Jozef FURÁK

18 novembra 2008

SLOVO NÁRODNÉHO VOJENSKÉHO PREDSTAVITEĽA

k voľbe výboru „SK-SHAPIANS“


Slováci v oblasti MONS!

Dámy, páni,

v minulom príhovore som dal návrh na voľbu výboru, ktorý by mal riadiť veci finančné, majetkové a organizačné pre voľný čas, zábavu a užitočné spoločné činnosti slovenských občanov v lokalite SHAPE. Keďže na blogu sa neobjavila žiadna pripomienka, ani mail som nedostal k danej veci od nikoho, oslovil som ľudí v mojom úrade a spoločne sme dali dohromady volebnú procedúru takto:

1. V prílohe je uvedený zoznam vhodných kandidátov. (Ak je tam chyba, upozornite na to p. Havranovú, alebo p. Maurerovú);

2. Každý za seba, teda všetci, čo sú na zozname vyberiete 5 mien do výboru v poradí dôležitosti;

3. Týchto 5 mien je treba zaslať súčasne na dve kontaktné adresy marcela.maurerova@shape.nato.int,
jozef.furak@shape.nato.int
kvôli možnosti kontroly, ak by boli pochybnosti;

4. Hlasovanie začína dnes, 18. novembra a končí 30. novembra 2008 o polnoci;

5. Volebná komisia bude zvolená automaticky – budú to poslední traja ľudia započítaní do hlasovania (teda, kto si nechá hlasovanie na 30. novembra 2008 má veľkú šancu), plus p. Furák a p. Maurerová. Títo oznámia mne dňa 1. decembra 2008 počet hlasujúcich a tri mená, ktorí poslali mail ako poslední;

6. Volebná komisia sa zíde 2. decembra 2008, spočíta hlasy takto: na každom hlasovacom lístku za prvé miesto udelí 5 bodov, druhé 4, tretie 3, štvrté 2 za piate miesto 1 bod. Potom u jednotlivých mien sčíta body zo všetkých hlasovacích lístkov a vyjde nám poradie možno 10 a možno 55 mien, ktorým niekto pridelil hlas;

7. Volebná komisia zverejní výsledky hlasovania tu na blogu a prvých desať kandidátov sa do 10. decembra 2008 zíde a zvolia spomedzi seba 5 členný (7?) výbor a zvolia hlavné funkcie pre začiatok práce: predsedu, podpredsedu a pokladníka.

8. Dámy a páni, môžeme začať hlasovať.


S úprimným pozdravom Váš

Milan ČELKO, národný vojenský predstaviteľ

mcelko@hotmail.com.

16 novembra 2008

Mikulášsky večer

Vážení príslušníci slovenskej komunity,

ani sme sa nenazdali a znova sa blíži koniec roka a s ním čas vianočných a novoročných sviatkov. Pri tejto príležitosti sa uskutoční dňa 5.12.2008 od 17:00 hod v SHAPE Event Centre Mikulášsky večer spojený s predvianočným posedením slovenskej komunity.

VŠETCI STE SRDEČNE VÍTANÍ

Navrhovaný program :
- krátky kultúrny program našich ratolestí,
- možno príde aj Mikuláš ....,
- súťaže pre deti a dospelých,
- kapustnica,
- voľná zábava.

Žiadame záujemcov, aby prihlásili počet zúčastnených osôb (dospelí + deti) na register ÚNVP alebo Ladislavovi Suvákovi v termíne do 28.11.2008. Akciu navrhujeme financovať z prostriedkov získaných na SHAPE Feste 2008.

Spoločne financovanie zahŕňa cenu za prenájom miestnosti, mikulášsku výstroj, kapustnicu, nealkoholické nápoje, kávu, čaj príp. nejaké slané maškrtky.

Tak ako po minulé roky, balíčky pre deti si naplní každý sám podľa vlastného uváženia (prázdne balíčky si budete môcť vyzdvihnúť podľa nahláseného počtu detí). Takisto alkoholické nápoje si donesie každý sám podľa vlastnej chuti a predpokladanej spotreby. Dobrou tradíciou je prispieť na spoločný stôl nejakou domácou maškrtou sladkej alebo slanej chuti (podrobnosti dohodnú manželky, partnerky a manželia na najbližšom Posedení pri káve - predbežný termín je 27.11.2008).

V prípade, ak má niekto iné nápady, návrhy alebo pripomienky, chce priložiť ruku k dielu a pod. nech sa vyjadrí buď na tejto stránke alebo emailom na suvak.ladislav@gmail.com. Akékoľvek dodatočné informácie o uvedenej aktivite budú uverejňované na tejto webovej stránke.

Ladislav SUVÁK a Jozef FURÁK