06 septembra 2007

Omša v septembri

Pozor, tento mesiac bude opäť slovenská omša. Podrobnosti nájdete tu.

Pyžamová párty


Poznačte si vo svojich kalendároch následovný termín:

Sobota, 13. októbra 2007 od 14:00 hod. v Pavillion-e pri futbalovom ihrisku.


Pozri väčšiu mapu
UPOZORNENIE : Účasť všetkých v odeve aspoň zčasti pripomínajúcom pyžamo viac než vítaná!

Čo môžete očakávať?
- filmy a hudbu nevídanej kvality (ústredné motto: SHREK soundtrack);
- športy ako futbal, volejbal a bedminton;
- varená kapustnica;
- sudové pivo Zlatý Bažant;
- súťaže o najkrajší pyžamový úbor (Stále sú volné miesta porotcov :-) ... );
- v prípade priaznivého počasia postavíme aj nafukovací hrad na skákanie;
- a na záver videokoncert U2....bez toho akcia končiť ani nemôže!

Z dôvodu finančnej náročnosti podujatia Vás žiadam, aby ste potvrdili Váš záujem o účasť na akcii na mojej emailovej adrese emailovaBODKAschranka@gmailBODKAcom. Ďalšie info ako aj podmienky súťaže pyžám budú uverejnené v krátkom čase.