24 januára 2007

Februárová omša v SHAPE

Najbližšia svätá omša sa uskutoční v sobotu 3. februára 2007 s platnosťou nedeľnej.

O 16:30 Sviatosť zmierenia,
o 17:00 omša samotná v Sacramental Chapel.

Akékoľvek info môžete nájsť na vynovenej webstránke Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.

Výsledky zápasov SLSKS

Pozrite si najnovšie výsledky SLSKS na tradičných miestach na Internete => Menu na pravej strane.

Pripomienky a návrhy

Účastníci SLSKS,

toto je výzva na zaslanie Vašich pripomienok, či návrhov k fungovaniu squashovej ligy! Hodlám Váš feedback ohľadom registrácie, propozícií, squashových pravidiel, uverejňovania výsledkov, herného systému, obsahu i formy, spôsobu i podmienok, skrátka všetkého, čo sa týka SLSKS využiť pri návrhu nového systému, do ktorého už vstúpia i českí kolegovia. Vaše príspevky očakávam najneskôr do 31. januára 2007 na mojej emailovej adrese. O týždeň nato sa pokúsim uverejniť nový systém aj s registráciou, so všetkým, čo k tomu patrí.

Vopred ďakujem za Váš drahocenný čas a hodnotné pripomienky.

Low rate VOIP

Telefonovanie po Internete na Slovensko na pevné linky ZADARMO:

Stiahnite si nasledovný software:

http://www.lowratevoip.com/en/index.html

23 januára 2007

TechnopolisV nedeľu sa mi spolu s dcérou, Štefanom a jeho dvomi synmi podarilo navštíviť ustanovizeň nazvanú Technopolis v Mechelene.

Záujemcovia, info nájdete na webstránke Technopolisu.

Vrelo odporúčame!

Pre záujemcov, stiahnite si brožúrku v AJ.

Posledná a záverečná zmena 1. neročníka SLSKS

Ako ste si mohli všimnúť, silná ofenzíva západných bratov ma prinútila opäť poupraviť rozpis zápasov 1. neročníka SLSKS. (Stiahnete ho odtiaľto alebo odtiaľto.)

Zjednodušene, po zrelej úvahe, viem, trvalo to viac ako týždeň.... ;-) som modifikoval rozpis zápasov nasledovne: Zrušil som odvetné zápasy mužov aj žien a výberové zápasy medzi ženami a mužmi som nahustil do dvoch týždňov. Keďže dvaja hráči sú momentálne na Slovensku, dva týždne vo februári by mohli poslúžiť ako priestor na trénovanie, dohranie zameškaného či samotné zmiešané zápasy. Tým urýchlime 1. neročník a môžeme, tí, ktorí budú chcieť, začať neročník druhý!

12 januára 2007

SLSKS => SLSKSČS


Vážny záujem prejavili niektorí kolegovia z českej komunity v SHAPE o účasť v našej lige. (Žeby zmena názvu na Squashová Liga Slovenskej Komunity v SHAPE s Českou Spoluúčasťou???) Momentálne zvažujem tri možnosti :

1. Opäť poopraviť už opravovaný rozpis zápasov zaradením českých kolegov.

2. Skrátenie 1. neročníka o týždne, kedy sa hrajú odvety medzi mužmi a ženami a začatie 2. neročníka už s novou registráciou.

3. Neskracovanie a neopravovanie, počkanie a znovuzaregistrovanie.

Napíšte pripomienky a tým mi pomôžete rozhodnúť.

09 januára 2007

Výsledky zápasov SLSKS

Výsledky zápasov budú uverejňované pod názvom SLSKS_stav.pdf, ktoré si môžete stiahnuť z obvyklých miest na Internete, a to odtiaľto alebo odtiaľto.

Prípadné archívne súbory budú uložené v adresári Archive na serveroch 9999mb.com a geocities.yahoo.com pod názvom SLSKS_dd_MMM_rr.pdf (napr. SLSKS_10_JAN_07.pdf).

Poznámka pre rozhodcov:

Evidovanie výsledkov jednotlivých zápasov preferujem vyplnením Zápisu o zápase, ktorý si môžete stiahnuť tu alebo tu. Samozrejme, ak je to neprijateľná záťaž pre Vás, poteším sa ak mi dátum a číslo zápasu, mená hráčov a výsledky jednotlivých setov doručíte akýmkoľvek pre Vás výhodným spôsobom.

Pozor - zmeny

Dôležité upozornenie:

Zaregistrujte, prosím, dôležitú zmenu, ktorá sa udiala v posledných hodinách. Zmena sa týka squashovej ligy. Včera som bol požiadaný, aby som zaregistroval ďalšiu hráčku do súťaže žien! Tým sa zmenil rozpis zápasov ako pre mužov, tak i pre ženy.

Nový, aktualizovaný zoznam zápasov si môžete stiahnuť do svojich počítačov odtiaľto alebo odtiaľto.

Aby som mohol všetko dianie dôkladne zaznamenať, od nominovaných rozhodcov budem potrebovať, aby mi doručili informácie o každom zápase. Kvôli tomu som si dovolil pripraviť Vzor zápisu zo zápasu, ktorý si môžete stiahnuť odtiaľto alebo odtiaľto. Kvôli prehľadnosti preferujem tento spôsob. Ak však sa Vám formulár nepáči a máte iný spôsob, ako mi informácie o zápase doručíte, fantázii medze nekladiem.

No a na záver opäť odporúčam, aby ste si aspoň zbežne prečítali Skrátené pravidlá squashu pre SLSKS a Propozície SLSKS. Oboznámenie sa s nimi napomôže vyhnúť sa sporom či nejasnostiam.

Pravidlá nájdete tu alebo tu a propozície tu a tu.

06 januára 2007

Snow & Ice Sculpture Festival, Bruggy

Dúfam, že ste už všetci navštívili Festival snehových a ľadových sôch v Brugách pri železničnej stanici.Dlho neváhajte, lebo máte čas už iba do 14. januára 2007.

05 januára 2007

Foto z Vianočného posedenia

Konečne sa mi podarilo uploadnuť fotky z Vianočného posedenia z 8.decembra 2006. Síce som tam nebol dlho, ale podarilo sa mi zhromaždiť niekoľko unikátnych záberov. Môžete si ich v neupravovanej podobe pozrieť na našom webalbume.

Má ešte niekto z Vás zverejnené fotky z posedenia n iekde na Internete? Pošlete mi link? Vďaka.

04 januára 2007

Posvätenie príbytkov

Najbližšia návšteva slovenského duchovného v SHAPE sa uskutoční dňa 7. januára 2007.

Predpokladaný program:

14:15 - 16:30 = Posvätenie príbytkov záujemcov
17:00 - 17:50 = Svätá omša v SHAPE kaplnke
18:00 - 19:15 = Pokračovanie v posväcovaní


Záujemcovia o posvätenie domu, napíšte zopár slov a pošlite ich na moju emailovu adresu najneskôr do piatku 5. januára 2007 do 11:30.

Enjoy!